Ytview - youtube videó konzolból

Programozás, programnyelvek, kiegészítők, alkalmazások, programnyelvek, programfejlesztéssel kapcsolatos témák, közvetlenül a programozással összefüggő kérdések
Avatar
S-kami
Adminisztrátor
Hozzászólások: 1047
Csatlakozott: 2014.04.16. 12:54
Kapcsolat:

Ytview - youtube videó konzolból

Hozzászólás Szerző: S-kami »

Egy kis csemege, nem mellesleg ez egy eszméletlen jó kis script, régi gépekhez egyszerűen tökéletes - Kulusz figyelj ! :-D

A script lelőhelye:
https://github.com/alexanderepstein/Bas ... iew/ytview


Kép

Kód: Egész kijelölése

#!/bin/bash
# Author: Linyos Torovoltos https://github.com/linyostorovovoltos
# Modifications: Alexander Epstein https://github.com/alexanderepstein

if [[ -d $HOME/.cache/ytview ]];then rm -rf $HOME/.cache/ytview/ ;fi

player=""
configuredClient=""
currentVersion="1.11.1"
flag=""

## This function determines which http get tool the system has installed and returns an error if there isnt one
getConfiguredClient()
{
 if command -v curl &>/dev/null ; then
  configuredClient="curl"
 elif command -v wget &>/dev/null ; then
  configuredClient="wget"
 elif command -v fetch &>/dev/null ; then
  configuredClient="fetch"
 else
  echo "Error: This tool reqires either curl, wget, or fetch to be installed." >&2
  return 1
 fi
}

checkInternet()
{
 echo -e "GET http://google.com HTTP/1.0\n\n" | nc google.com 80 > /dev/null 2>&1 # query google with a get request
 if [ $? -eq 0 ]; then #check if the output is 0, if so no errors have occured and we have connected to google successfully
  return 0
 else
  echo "Error: no active internet connection" >&2 #sent to stderr
  return 1
 fi
}

## Allows to call the users configured client without if statements everywhere
httpGet()
{
 case "$configuredClient" in
  curl) curl -A curl -s "$@";;
  wget) wget -qO- "$@";;
  fetch) fetch -o "...";;
 esac
}

update()
{
 # Author: Alexander Epstein https://github.com/alexanderepstein
 # Update utility version 1.2.0
 # To test the tool enter in the defualt values that are in the examples for each variable
 repositoryName="Bash-Snippets" #Name of repostiory to be updated ex. Sandman-Lite
 githubUserName="alexanderepstein" #username that hosts the repostiory ex. alexanderepstein
 nameOfInstallFile="install.sh" # change this if the installer file has a different name be sure to include file extension if there is one
 latestVersion=$(httpGet https://api.github.com/repos/$githubUserName/$repositoryName/tags | grep -Eo '"name":.*?[^\\]",'| head -1 | grep -Eo "[0-9.]+" ) #always grabs the tag without the v option

 if [[ $currentVersion == "" || $repositoryName == "" || $githubUserName == "" || $nameOfInstallFile == "" ]];then
  echo "Error: update utility has not been configured correctly." >&2
  exit 1
 elif [[ $latestVersion == "" ]];then
  echo "Error: no active internet connection" >&2
  exit 1
 else
  if [[ "$latestVersion" != "$currentVersion" ]]; then
   echo "Version $latestVersion available"
   echo -n "Do you wish to update $repositoryName [Y/n]: "
   read -r answer
   if [[ "$answer" == "Y" || "$answer" == "y" ]] ;then
    cd ~ || { echo 'Update Failed' ; exit 1 ; }
    if [[ -d ~/$repositoryName ]]; then rm -r -f $repositoryName || { echo "Permissions Error: try running the update as sudo"; exit 1; } ; fi
    git clone "https://github.com/$githubUserName/$repositoryName" || { echo "Couldn't download latest version" ; exit 1; }
    cd $repositoryName || { echo 'Update Failed' ; exit 1 ;}
    git checkout "v$latestVersion" 2> /dev/null || git checkout "$latestVersion" 2> /dev/null || echo "Couldn't git checkout to stable release, updating to latest commit."
    chmod a+x install.sh #this might be necessary in your case but wasnt in mine.
    ./$nameOfInstallFile "update" || exit 1
    cd ..
    rm -r -f $repositoryName || { echo "Permissions Error: update succesfull but cannot delete temp files located at ~/$repositoryName delete this directory with sudo"; exit 1; }
   else
    exit 1
   fi
  else
   echo "$repositoryName is already the latest version"
  fi
 fi
}

getConfiguredPlayer()
{
 if [[ "$OSTYPE" == "linux"* ]];then
  if command -v vlc &>/dev/null;then
   player="vlc"
  elif command -v mpv &>/dev/null;then
   player="mpv"
  elif command -v mplayer &>/dev/null;then
   player="mplayer"
  else
   echo "Error: no supported video player installed (vlc, mpv or mplayer)" >&2
   return 1
  fi
 elif [[ "$OSTYPE" == "darwin"* ]]; then
  if [[ -f /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/VLC ]];then
   player="/Applications/VLC.app/Contents/MacOS/VLC"
  else
   echo "Error: vlc is not installed and it is required to play videos" >&2
   return 1
  fi
 fi
}


# Get the video titles
channelview()
{

 mkdir -p $HOME/.cache/ytview/channels/$channel || return 1
 httpGet https://www.youtube.com/user/$channel/videos | grep "Duration" | awk '{print $10 " " $11 " " $12 " " $13 " " $14 " " $15 " " $16 " " $17 " " $18 " " $19 " " $20 " " $21 " " $22 " " $23 " " $24 " " $25 " " $26 " " $27 " " $29}' | sed 's/aria-describedby="description-id.*//' | sed s/title=// | sed 's/"//' | sed 's/"//' | awk '{printf "%s.\t%s\n",NR,$0}' | sed s/'''/"'"/g | sed s/'&'/'and'/g > $HOME/.cache/ytview/channels/$channel/titles.txt || return 1

 # Get the video urls
 httpGet https://www.youtube.com/user/$channel/Videos | grep "watch?v=" | awk '{print $6}' | sed s/spf-link// | sed s/href=// | sed 's/"//' | sed 's/"//' | sed '/^\s*$/d' | sed 's/\//https:\/\/www.youtube.com\//' | awk '{printf "%s.\t%s\n",NR,$0}' > $HOME/.cache/ytview/channels/$channel/urls.txt || return 1


 # Print 20 first video titles for the user to choose from
 head -n 20 $HOME/.cache/ytview/channels/$channel/titles.txt || return 1
 # Prompt the user for video number
 read -p "Choose a video: " titlenumber # Play the video with your player
 $player $(sed -n $(echo $titlenumber)p < $HOME/.cache/ytview/channels/$channel/urls.txt | awk '{print $2}') > /dev/null 2>&1 &
}

searchview()
{

 search=$(echo $search | tr " " + )
 mkdir -p $HOME/.cache/ytview/searches/$search

 #Get video titles
httpGet https://www.youtube.com/results\?search_query\=$search | grep "Duration" | grep "watch?v=" | awk '{print $13 " " $14 " " $15 " " $16 " " $17 " " $18 " " $19 " " $20 " " $21 " " $22 " " $23 " " $23}' | sed 's/aria-describedby="description-id.*//g' | sed s/title=// | sed 's/"//g' | sed s/spf-link// | sed 's/data-session-link=itct*.//' | sed s/spf-prefetch//g | sed 's/rel=//g' | sed 's/"//' | awk '{printf "%s.\t%s\n",NR,$0}' | sed s/'&#39;'/"'"/g | sed s/'&amp;'/'and'/g > $HOME/.cache/ytview/searches/$search/titles.txt || return 1

 #Get video urls
 httpGet https://www.youtube.com/results\?search_query\=$search | grep "watch?v=" | awk '{print $5}' | sed s/vve-check// | sed 's/href="/https:\/\/www.youtube.com/' | sed 's/"//' | sed s/class="yt-uix-tile-link"// |sed '/^\s*$/d' | awk '{printf "%s.\t%s\n",NR,$0}' > $HOME/.cache/ytview/searches/$search/urls.txt || return 1
 #Print 20 first video titles for the user to choose from
 cat $HOME/.cache/ytview/searches/$search/titles.txt || return 1

 #Let the user choose the video number
 read -p "Choose a video: " titlenumber

 #Play the video with your favorite player
 $player $(sed -n $(echo $titlenumber)p < $HOME/.cache/ytview/searches/$search/urls.txt | awk '{print $2}') > /dev/null 2>&1 &}

usage()
{
 echo "Ytview"
 echo "Description: Search and play youtube videos right from the terminal."
 echo "Usage: ytview [flag] [string] or ytview [videoToSearch]"
 echo " -s Searches youtube"
 echo " -c Shows the latest videos of a channel"
	echo " -u Update Bash-Snippet Tools"
	echo " -h Show the help"
	echo " -v Get the tool version"
 echo "Examples:"
 echo " ytview -s Family Guy Chicken Fight"
 echo " ytview -c Numberphile"
}

getConfiguredClient || exit 1
getConfiguredPlayer || exit 1
checkInternet || exit 1

while getopts vuc:s:h*: option
do
 case "${option}" in
  s)
   if [[ $flag != "channel" ]];then
    search=$(printf '%s ' "$@")
    flag="search"
   else
    echo "Error: search and channel options are mutually exclusive" >&2
    exit 1
   fi
  ;;
  c)
   if [[ $flag != "search" ]];then
    channel="$OPTARG"
    flag="channel"
   else
    echo "Error: search and channel options are mutually exclusive" >&2
    exit 1
   fi
  ;;
  h) usage && exit 0 ;;
  u) update && exit 0 ;;
  v) echo "Version $currentVersion" && exit 0 ;;
  *) usage && exit 0 ;;
 esac
done

if [[ $# == "0" ]]; then
 usage
 exit 0
elif [[ $1 == "help" ]];then
 usage
 exit 0
elif [[ $1 == "update" ]]; then
 update
 exit 0
elif [[ $flag == "search" ]]; then
 searchview || exit 1
elif [[ $flag == "channel" ]]; then
 channelview || exit 1
else
	search=$(printf '%s ' "$@")
 searchview || exit 1
fi
Puppy linux ! Mert megérdemlem !
Gyertek fel a csetre ! Katt ide a csevegéshez: https://discord.gg/74tBqJk

Avatar
KuLuSz
Hozzászólások: 525
Csatlakozott: 2014.06.17. 21:19

Re: Ytview - youtube videó konzolból

Hozzászólás Szerző: KuLuSz »

Így első ránézésre , hiányzik a httpGet nevü parancs a puppyból. Alias nem fogsz listát kapni a videókról . Meg a GET is. Arról nem beszélve hogy , nem látom értelmét a szkript létezésének ... ha van neted és van VLC mpv vagy mplayer-ed ami grafikus felületről indul akkor mért használnál te 1 ilyen szkriptet amikor már van guis verzió is. Aszem youtube viewer a neve . :)
-<(].K.u.L.u.S.z.[)>-
-----------------------------------------------
Elérhetőségeim: Angol irc csevegő, (reg mentes) Discord, YouTube

Válasz küldése

Vissza: “Programozás, alkalmazásfejlesztés”